logo transparan1

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Palu Kelas I.A

on . Hits: 2945

Statistik Perkara

Pengadilan Agama Palu

 

1. Perkara diterima & diputus

No. Bulan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Terima Putus Terima Putus Terima Putus Terima Putus
1 Januari 174 119 102 78 110 84 129 76
2 Februari 85 99 95 81 118 120 105 108
3 Maret 95 99 77 101 93 102 102 94
4 April 71 76 74 74 125 102  76 110
5 Mei 85 94 83 77 74 90 133 110
6 Juni 60 96 34 62 70 53  67 104
7 Juli 83 56 128 83 106 134 155 91
8 Agustus 88 93 90 92 88 96  124 133
9 September 79 59 118 97 153 142  113 132
10 Oktober 98 119 135 114 0 14  93  145
11 November 200 140 182 142 89 82    
12 Desember 35 115 59 155 69 106    
    1153 1165 1177 1156 1095 1125 891 826

 

2. JUMLAH DITERIMA BERDASAR JENIS PERKARA

No. Bulan Tahun 2016 Tahun 2017   Tahun 2018   Tahun 2019
Pdt.G Pdt.P Jumlah Pdt.G Pdt.P Jumlah Pdt.G Pdt.P Jumlah Pdt.G Pdt.P Jumlah
1 Januari 103 71 174 96 6 102 99 11 110 109 20 129
2 Februari 78 7 85 76 19 95 80 38 118 88 17 105
3 Maret 86 9 95 70 7 77 92 1 93 76 26 102
4 April 62 9 71 65 9 74 76 49 125 64 12  76
5 Mei 74 11 85 79 4 83 63 11 74  52 81 133
6 Juni 46 14 60 29 5 34 36 34 70  55 12  67
7 Juli 75 8 83 77 51 128 99 7 106  132 23 155
8 Agustus 79 9 88 82 8 90 81 7 88  101 23 124
9 September 68 11 79 81 37 118 82 71 153  88 25  113
10 Oktober 71 27 98 73 62 135 0 0 0  74 27   93
11 November 86 114 200 80 102 182 69 20 89      
12 Desember 34 1 35 53 6 59 58 11 69      

 

3. JUMLAH DIPUTUS BERDASAR JENIS PERKARA

No. Bulan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Sisa Bulan Lalu  Putus Sisa Bulan Lalu  Putus Sisa Bulan Lalu  Putus Sisa Bulan Lalu  Putus
Pdt.G Pdt.P Pdt.G Pdt.P Pdt.G Pdt.P Pdt.G Pdt.P Pdt.G Pdt.P Pdt.G Pdt.P Pdt.G Pdt.P Pdt.G Pdt.P
1 Januari 116 8 67 52 111 1 78 0 127 6 78 6 98 6 68 8
2 Februari 152 27 75 24 129 7 75 6 148 11 94 26 139 17 90 18
3 Maret 155 10 86 8 130 20 79 22 134 23 79 23 137 16 77 17
4 April 150 11 62 10 121 5 68 6 147 1 78 24 136 25 82 28
5 Mei 146 10 74 9 118 8 70 7 145 26 63 27  118 9 68 42
6 Juni 135 12 46 11 127 5 59 3 145 10 49 4  102 48 54 50
7 Juli 96 15 75 10 97 7 60 23 132 40 93 41 103 10 75 16
8 Agustus 125 13 79 13 114 35 55 37 138 6 88 8 160 17 108 25
9 September 124 9 68 5 141 6 69 28 131 5 73 69 153  15  107 25
10 Oktober 138 15 71 32 153 15 98 16 140 7 12 2  174  15  118 27 
11 November 122 10 86 65 128 61 68 74 128 5 78 4        
12 Desember 133 59 34 59 140 89 66 89 119 21 79 27        

 

4. JENIS PERKARA DETIL YANG DITERIMA TAHUN 2019

No. Jenis perkara Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Izin Poligami 0 0 0 0 0  0 0  0  0    
2 Pencegahan Perkawinan 0 0 0  0  0  0 0  0  0  0    
3 Penolakan Perkawinan 0 0 0  0  0  0  0  0  0    
4 Pembatalan Perkawinan 0 0 0 0  0  0 0  1  0  0    
5 Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0    
6 Cerai Talak 26 24 17  23  11  9  35  15  17 12     
7 Cerai Gugat 79 62 57  41  41  43  93  82  68  59    
8 Harta Bersama 1 2 0  0  0  3  2  1  2  0    
9 Penguasaan Anak 1 0 1  0  0  0  1  1 0    
10 Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 0 0 0  0  0  0  0  0 0  0    
11 Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami 0 0 0  0  0  0  0  0 0    
12 Pengesahan Anak 0 0 0  0  0  0  0  0 0    
13 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0    
14 Perwalian 0 1 2  4  2  4 9  10  8  9    
15 Pencabutan Kekuasaan Wali 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0    
16 Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0    
17 Ganti Rugi terhadap Wali 0 0 0  0  0  0  0  0  0    
18 Asal Usul Anak 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0    
19 Perkawinan Campuran 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0    
20 Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah (G) 1 0 1  0  0  0  0  0  0  0    
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah (P) 11 13 17  6  74  2 8  3 10  4    
21 Izin Kawin 0 0 0  0  0  0 0  0  0  0    
22 Dispensasi Kawin 1 1 1  1  0  1  1  6  0  2    
23 Wali Adhol 0 0 0  0  0  0  0  0  1    
24 Kewarisan 1 0 0  0  0  0  1  1  1  1    
25 Wasiat 0 0 0  0  0  0  0  0  0    
26 Hibah 0 0 0  0  0  0 0  0  0  0    
27 Wakaf 0 0 0  0  0  0 0  0  0    
28 Lain-Lain: 1. Perubahan Nama 1 0 0  0  0  1  0  0  1  3    
                  2.Perlawanan Eksekusi 0 0 0  0  0  0  0  0  0    
                  3. Pengangkatan Anak 0 0 0 0 0 1 0 2  0  0    
29 Ekonomi Syariah 0 0 0  0  0  0  0  0  0    
30 P3HP/Penetapan Ahli Waris 7 2 6  1  5  3  5  2  5    
  JUMLAH 129 105 102  76  133  67 155 124 113 93     

 

5. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

No. Jenis perkara Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Zina 0 0 0  0 0  0  0  0  0  0    
2 Mabuk 1 1 2  3  2  2  1  0  0  0    
3 Madat 2 0 1  0  1  0  0  3  2    
4 Judi 0 2 0  0  0  0  1  1  0    
5 Meninggalkan slah satu pihak 13 13 14  18  16  14  13  22  20  23    
6 Dihukum Penjara 0 1 2  0  0  0  1  0  0    
7 Poligami 0 0 1  1  0  1  0  0  1  1    
8 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 6 5 13  3  8  5  8  8  14 14     
9 Cacat Badan 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0    
10 Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 38 27 36  32  25  23  33  38  47  43    
11 Kawin paksa 0 0 0  0  0  0  0  1  0    
12 Murtad 0 2 1  1  2  0  0  2  3 1    
13 Ekonomi  5 4 5  2  3  3  1  3  1    
  JUMLAH 65 55 75 60  57 48  58 78  88 89     

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Palu

Jl. WR. Supratman No. 10, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Kode Pos : 94221

Telp: (0451) 421156
Fax: (0451) 458125

Email  : paThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

  

w3c html 5 w3c wai AAA  fb

Tautan Aplikasi

SIPP

Komdanas

SIKEP

SIMARI

LPSE